Nick Kieft Historische Trajecten

Nick Kieft Historische Trajecten

De website is nog in aanbouw, kom gerust regelmatig eens een kijkje nemen.

Publicaties

Over het ms Achilles van de KNSM, tegen de achtergrond van de enorme bloei van de Nederlandse lijnscheepvaart tussen 1945 en 1965. Kroonvaarders.

Over het spanningsveld tussen politieke verantwoordelijkheid en de harde werkelijkheid. Rijksuniversiteit Groningen.

Over de rol van de Nationale Adviesraad inzake Ontwikkelingssamenwerking (NAR) en de conferenties van de United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Rijksuniversiteit Groningen.

Veranderende sociale en economische verhoudingen en de Griekse kolonisatie aan het einde van de Dark Ages. Rijksuniversiteit Groningen.

Nederlanders en de eerste jaren van de Britse kolonie Barbados (1627-1660). Rijksuniversiteit Groningen.

Sociaal-economische ontwikkeling op Stootshorn. Bulletin Historische Kring Menterwolde.

Doctoraalscriptie over ruimtelijke ordening en infrastructuur op het Groninger Platteland. Rijksuniversiteit Groningen.

Over de historische bebouwing langs het Winschoterdiep in Zuidbroek. Bulletin Historische Kring Menterwolde.

Bulletin Historische Kring Menterwolde

Bulletin Historische Kring Menterwolde

De strijd om de Hoofdstad van het Noorden in de Tachtigjarige Oorlog 1586-1594. Bulletin Historische Kring Menterwolde

Bulletin Historische Kring Menterwolde

Over het ontstaan van Sappemeer en de ontginning van de Oost-Groninger venen. Bulletin Historische Kring Menterwolde

Over de rol van kerk en kloosters bij de ontwikkeling van het Groninger Landschap. Bulletin Historische Kring Menterwolde

Over kloosters, kloosterorden en het Groninger land. Bulletin Historische Kring Menterwolde.

Over de tijdmeting in de loop van de eeuwen. Bulletin Historische Kring Menterwolde.

Een boekje waar in 28 artikelen ingegaan wordt op de veelzijdige geschiedenissen van de dorpen Noordbroek, Zuidbroek, Muntendam en Meeden. Veenkoloniaal Museum, Veendam

Steenbakkerij in middeleeuws Groningen. Bulletin Historische Kring Menterwolde.

Bouwgeschiedenis van de borg Ewsum te Middelstum. Het verhaal van Groningen.

Bouwgeschiedenis van de borg Nienoord te Leek. Het verhaal van Groningen.

Artikel over de bouwgeschiedenis van de borg Welgelegen te Sappemeer. Het verhaal van Groningen.

Bouwgeschiedenis van de borg Verhildersum te Leens. Het verhaal van Groningen.

Bouwgeschiedenis van de borg Piloersema te Den Ham. Het verhaal van Groningen.

Bouwgeschiedenis van de Menkemaborg te Uithuizen. Het verhaal van Groningen.

Bouwgeschiedenis van het steenhuis Dijkstraat 30, te Appingedam. Het verhaal van Groningen.

Bouwgeschiedenis van de Fraeylemaborg te Slochteren. Het verhaal van Groningen.

Bouwgeschiedenis van het Iwema Steenhuis te Niebert. Het verhaal van Groningen.

Over Europa in de vroege 13e eeuw ter inleiding op de lezing van Prof. Dr. Dick de Boer over Emo’s Reis. Bulletin Historische Kring Menterwolde.

Bouwgeschiedenis van de borg Rusthoven. Het verhaal van Groningen.

Over de strokartonindustrie in de Pekela’s. Bulletin Historische Kring Menterwolde.

Bouwgeschiedenis van het Huis te Wedde. Het verhaal van Groningen.

Bouwgeschiedenis van het huis Ekenstein bij Tjamsweer. Het verhaal van Groningen.

Bouwgeschiedenis van het huis Rensuma te Uithuizermeeden. Het verhaal van Groningen.

Over het ontstaan van dit kanaal en over de omstreden manier waarop het gedempt is. Bulletin Historische Kring Menterwolde.

Bouwgeschiedenis van de Allersmaborg bij Ezinge. Het verhaal van Groningen.

Bouwgeschiedenis van de Ennemaborg te Midwolda. Het verhaal van Groningen.

Over de tuinder en aardappelverbeteraar Geer Veenhuizen. Bulletin Historische Kring Menterwolde.

Bouwgeschiedenis van de Coendersborch te Nuis. Het verhaal van Groningen.

Bundeling van artikelen ter gelegenheid van het 12 ½ jarig bestaan van de Historische Kring Menterwolde.