Nick Kieft Historische Trajecten

Nick Kieft Historische Trajecten

De website is nog in aanbouw, kom gerust regelmatig eens een kijkje nemen.

Lezingen en presentaties

Hoe landarbeiders op Stootshorn in de 19e eeuw hun welvaart zagen toenemen en hoe de komst van waterleiding en elektra hen juist weer achteruit zette. En hoe desondanks het gebied nu een aantal mooie landhuizen heeft. Een stukje sociaal-economische ontwikkeling in twee eeuwen.

De ontginning van de Groninger Veenkoloniën in de 17e eeuw is een verhaal met een ongekende rijkdom. Hoe de ondernemende Stadsbestuurders van Groningen uit het niets, als volleerde grootondernemers het grootste aaneengesloten hoogveengebied van West Europa te lijf gingen en een onschatbare bijdrage leverden aan de welvaart van de Republiek in de 17e en 18e eeuw.

Een geschiedenis van de Veenkoloniale scheepvaart.

Aan de hand van de veenborg Welgelegen en enkele andere Groninger borgen krijgt u een inzicht hoe je als leek door goed te kijken, veel kunt aflezen uit oude muren.

Ms Amstelland van de KHL, een der mooiste schepenRoemruchte rederijen met beroemde schepen droegen de Nederlandse vlag naar alle uithoeken van de wereld. In de jaren ’50 en ’60 waren het misschien wel de fraaiste en elegantste werktuigen die reders en scheepswerven waar ook ter wereld ontwierpen. Twintig jaar later was er maar weinig van over.

Een ontdekkingstocht naar de rijke geschiedenis van Saba, St Maarten en St Eustatius

Hoe Nederlandse ondernemers aan de wieg stonden van een van de rijkste Britse Koloniën in het Caribisch gebied: Barbados.

Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Hamburg, Bremen. Roemruchte namen, roemruchte steden in de 14e tot de 16e eeuw. Ontstaan langs de kust van Oostzee en Noordzee, waar koningen en zeeschuimers de wateren onveilig maakten, ontwikkelde zich een vroegkapitalistisch samenwerkingsverband dat uiteindelijk economische bloei in een groot deel van Europa zou brengen.

Op het station van Wladiwostok: Kaartje naar Pekela, graag. Loketbediende: Oude of Nieuwe Pekela? Hoe Oost-Groningen een van de belangrijkste industriegebieden in de 19e eeuw werd.