Nick Kieft Historische Trajecten

Nick Kieft Historische Trajecten

De website is nog in aanbouw, kom gerust regelmatig eens een kijkje nemen.

Excursies

In het oosten van Groningen strekt zich een onmetelijk gebied uit van rijke kleigronden en onafzienbare graanakkers. Enorme boerenschuren met op kastelen lijkende voorhuizen staan schouder aan schouder langs de dijkwegen. Dit is het land van “De Graanrepubliek”, waar de boeren ooit hun “Champagnejaren” beleefden. Maar ook het land van de landarbeiders, die steeds minder van de welvaart profiteerden.

Vanaf het allereerste begin moesten de bewoners langs de Waddenkust de strijd met het water aangaan. Het water dat hen in hun bestaan bedreigde, maar dat ook de vruchtbare bodems vormde die de basis van hun bestaan vormden. Wierden werden opgeworpen en later, rond het jaar 1000, werden de eerste gebieden door dijkjes beschermd tegen overstroming. De abdij van Aduard en andere kloosters brachten allerlei technische vernieuwingen en organiseerden grote waterstaatkundige projecten.

Oude en Nieuwe Pekela, in het hart van de veenkoloniale ontginningen, waren ooit het hart van de Veenkoloniale Zeevaart, later van de strokartonindustrie. De teloorgang in de jaren ’60. Alles vindt zijn weerslag in de bijzondere architectuur. Een excursie in het schitterende hart van Oost-Groningen. Per fiets, of per bus. Te voet kan ook.

De ontginning van de Groninger Veenkoloniƫn in de 17e eeuw is een verhaal met een ongekende rijkdom. Hoe de ondernemende Stadsbestuurders van Groningen uit het niets, als volleerde grootondernemers het grootste aaneengesloten hoogveengebied van West Europa te lijf gingen en een onschatbare bijdrage leverden aan de welvaart van de Republiek in de 17e en 18e eeuw.

Via het monument voor de Slag bij Heiligerlee, via de vaak omstreden burcht van Wedde, gaat het naar de schitterend gerestaureerde vesting Bourtange. Plaatsen die in de eerste jaren van de tachtigjarige Oorlog getuige waren van belangrijke gebeurtenissen. Via de redoute bij de Lethe gaat het verder naar Nieuweschans.

Deze tocht voert ons langs kerken die ooit deel uitmaakten van kloosters en langs plekken waar in het verleden kloosters gestaan hebben, maar waarvan de gebouwen zijn verdwenen. Een tocht langs de rijke geschiedenis van het geestelijk landschap in Groningen.

Een tocht langs enkele van de Emslandkampen, concentratiekampen en krijgsgevangenenkampen vlakbij de Gronings-Duitse grens. Gebied met een weinig bekend, maar evenzo gruwelijk verleden als dat van bekendere oorden van verschrikking.